26.0091 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Certificados Técnicos. Licencias segunda ocupación. Villena

Data:
Article:
26. Procediment en defensa dels drets i interessos dels operadors econòmics per les autoritats competents
Sector CNAE:
M- Activitats professionals, científiques i tècniques
Principi LGUM:
Necesitat i proporcionalitat dels requisits (art. 5)

Resum

Un Ingeniero Técnico Industrial ha presentado ante esta Secretaria del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación frente a un Ayuntamiento que no le considera técnico competente para la firma del certificado de habitabilidad que acompaña la solicitud de licencia de segunda ocupación

El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de certificados técnicos que acompañan la solicitud de licencia de segunda ocupación, conforme al principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM.