28.0076 ACTIVIDADES PROFESIONALES- Informe de Evaluación de Edificios (Cádiz)

Data:
Article:
28. Mecanismes addicionals d'eliminació d'obstacles o barreres detectats pels operadors econòmics, els consumidors i els usuaris
Sector CNAE:
M- Activitats professionals, científiques i tècniques
Principi LGUM:
Necesitat i proporcionalitat dels requisits (art. 5)

Resum

Un particular presenta reclamación contra el escrito del Ayuntamiento del Puerto de Santa María que no acepta un “Informe de Evaluación Técnica de Edificios” firmado por él al considerar que no es técnico competente para la realización de dicho Informe. El reclamante considera que este criterio es contrario a la LGUM.

El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de Informes de Evaluación de Edificios conforme al principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM.