Europako lege proposamenak

2021eko otsailaren 23an, Ministroen Kontseiluak negoziazio prozesua hobetzeko eta Europar Batasuneko zuzenbidea barne ordenamendu juridikoan txertatzeko Akordioa onartu zuen. Hitzarmen honen xedea da Espainiako Erresumak Europar Batasuneko arau-garapen prozesuetan duen parte-hartzea hobetzea (fase goranzkoa) eta haren aplikazioa eta transposizioa hobetzea (fase beherakorra).

Horretarako, Akordioak Europako Batzordearen (EIPLE) lege-proposamenen gaineko eragin-azterketa bat egitea aurreikusten du. EIPLEa prestatzeko prozesuan, herritarren partaidetza prozesu bat egiten da, herritarrek, interes taldeek, enpresa eta sindikatu elkarteek, ikasketa-bulegoek, adituek edo lege-proposamenaren eraginpekotzat jotzen den edozein sektorek zure irizpideak adieraz ditzaten.

Horrela, kanal honek aipatutako sektoreen iritzia jaso nahi du Batzordearen lege-proposamenei buruz, zeinak, Ministerio honi dagozkion eskumenak direla-eta, bere jardun-esparruan sartzen diren.