Propostes legislatives europees

El 23 de febrer del 2021 el Consell de Ministres va aprovar l'Acord per a la millora del procés de negociació i incorporació del dret de la Unió Europea a l'ordenament jurídic intern. Aquest Acord té com a finalitat millorar la participació del Regne d'Espanya en els processos d'elaboració normativa a la Unió Europea (fase ascendent) i millorar-ne l'aplicació i la transposició (fase descendent).

Per fer-ho, es preveu a l'Acord l'elaboració d'un estudi d'impacte sobre les propostes legislatives de la Comissió Europea (EIPLE). Durant el procés d'elaboració dels EIPLE, es duu a terme un procés de participació pública perquè els ciutadans, els grups d'interès, les associacions empresarials i sindicals, els gabinets d'estudis, els experts o qualsevol sector que es consideri afectat per la proposta legislativa puguin expressar el seu criteri.

Així, aquest canal té per objecte demanar l'opinió dels sectors esmentats sobre les propostes legislatives de la Comissió que, per les competències atribuïdes a aquest Ministeri, recauen en el seu àmbit d'actuació.​