Ekonomiako eta Enpresarako Laguntzako Estatuko Idazkaritzak

Ekonomiako eta Enpresarako Laguntzako Estatuko Idazkaritzak du politika ekonomikoaren, tamaina makroekonomikoen aurreikuspenaren, Egoerako, politika finantzarioko, aseguruetako eta pentsio-funtsetako diruzaintzaren, orientazioa erlatiboen, beste funtzio batzuen artean, kargua utzita kapital-zuriketaren aurkako prebentzioa, estatistikak eta irudikapena erakundeetan finantzarioak nazioartekoak.

Egitura eta konpetentziak