​​​Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa

La Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa té encomanades, entre altres funcions, les relatives a l'orientació de la política econòmica, previsió de les magnituds macroeconòmiques, tresoreria de l'Estat, política financera, assegurances i fons de pensions, prevenció del blanqueig de capitals, estadístiques i representació en les institucions financeres internacionals.

Estructura i competències