Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa

A Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa ten encomendadas, entre outras funcións, as relativas á orientación da política económica, previsión das magnitudes macroeconómicas, tesorería do Estado, política financeira, seguros e fondos de pensións, prevención do blanqueo de capitais, estatísticas e representación nas institucións financeiras internacionais.

Estrutura e competencias