Política de privacidade e protección de datos

O Ministerio de Asun​tose Económicos e Transformación Dixital é a entidade responsable do tratamento dos datos de carácter persoal suminis​trados polos usuarios nos Portais Web e Sedes electrónicas.

En conformidade co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016, o Ministerio comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Este aviso legal é de aplicación ás páxinas dos Portais Web e Sedes electrónicas, non se garante nos accesos a través de ligazóns con estes sitios, nin ás ligazóns desde isto sitios con outras webs.

Política de protección de datos

Recollida de datos persoais

Con obxecto de prestar os servizos que lle corresponden, o Ministerio poderá solicitar a través de formularios datos persoais que con carácter xeral serán tratados de acordo ao establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais, aprobada o 5 de decembro de 2018 (LOPDyGDD).

O Ministerio informará e pode recoller datos das seguintes categorías de datos persoais:

  • Datos identificativos e de contacto (incluídas direccións postais e/o electrónicas).
  • Códigos ou claves de identificación para acceso e operativa no Portal e a a Sede electrónica.
  • Datos transaccionais, isto é, calquera operación, movemento e consulta asociado a calquera dos servizos e procedementos administrativos que un usuario manteña co Ministerio.
  • Datos socioeconómicos e laborais.
  • Datos de representación legal.

Responsables do Tratamento

As actividades de tratamento de datos persoais corresponden a diferentes Responsables de Tratamento, en función do servizo prestado polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. O Rexistro de Actividades de Tratamento (RAT), publicado e descargable neste sitio, identifica os responsables de todos os tratamentos rexistrados no Ministerio.

Finalidades das actividades de tratamento e a súa lexitimación

A través dos Portais Web e Sedes electrónicas, non se recollen datos persoais sen a debida lexitimidade. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos en cada procedemento ou actuación.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade xeral a xestión, prestación e mellora dos servizos e a tramitación dos procedementos administrativos relacionados co Ministerio de Economía e Empresa así como calquera outro servizo solicitado en cada momento polo usuario e o seguimento e a resposta ás consultas expostas polos mesmos.

O tratamento dos datos persoais recollidos polo Ministerio pode ter finalidades adicionais, todas elas xustificadas polo consentimento explícito do usuario ou pola lexitimación que ao Ministerio confírenlle as Leis e disposicións normativas que regulan os servizos ofrecidos e os respectivos procedementos, #de acordo con os supostos de licitud dos tratamentos previstos polo art 6 do Regulamento (RGPD).”

As distintas finalidades e as súas lexitimacións poden consultarse no acceso a cada un dos servizos e procedementos ofrecidos polo Ministerio; e con carácter xeral, no RAT publicado en cumprimento do previsto no art. 31.2 da Lei Orgánica 3/2018 (LOPDyGDD).

Consentimento Explícito

Unha vez informado do tipo de datos necesarios para a prestación dos servizos e procedementos administrativos asociados, as actividades de tratamento que se vai a realizar, a súa finalidade e a súa lexitimación, solicitarase o consentimento expreso cando sexa necesario para que o Ministerio realice as actividades de tratamento dos datos persoais proporcionados polo usuario dos servizos.

Destinatarios, cesión e transferencia de datos

De forma xeral o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital é o único destinatario dos datos solicitados. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento expreso do afectado, salvo autorización legal, segundo os supostos previstos pola normativa legal vixente.

Cando o servizo prestado ou o seu procedemento asociado inclúa obrigacións legais derivadas da lexitimación do tratamento que requiran a cesión ou transferencia a terceiros indicaranse as terceiras partes destinatarias deses datos e as finalidades das súas actividades de tratamento.

No seu caso, solicitarase o consentimento expreso do usuario para tales cesións e transferencias de datos. Pedirase de forma separada e específica o consentimento cando a transferencia de datos sexa internacional.

Período de conservación dos datos

Os datos conservaranse durante o tempo imprescindible para atender os servizos ofrecidos polo Ministerio en base á lexislación administrativa respecto a a prescrición de responsabilidades.

Exercicio de dereitos

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos respecto a os datos fornecidos para calquera dos procedementos administrativos e servizos. Para iso poderá enviar unha instancia a través do seguinte ligazón ou dirixirse por calquera medio que deixe constancia do seu envío e recepción, a:

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Paseo da Castelá, 162 - 28046 Madrid

Tamén poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, onde pode consultar máis información sobre obrigacións e dereitos relativos á Protección de Datos de Carácter Persoal.

Queixas e Reclamacións

En exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación #ante o Ministerio cando non estea satisfeito coa resposta recibida. Máis información en Sede electrónica.

Política de Cookies

O Ministerio utiliza un servizo de analítica web que instala cookies temporalmente coa única e exclusiva finalidade de elaborar informes de carácter estatístico. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividade no sitio web. Unha cookie non identifica a unha persoa, senón a unha combinación de computador-navegador-usuario, teñen unha vixencia temporal limitada e en ningún caso utilízanse para recoller información de carácter persoal.

Para navegar polo portal e as sedes electrónicas do Ministerio non é necesario que permitir a instalación destas cookies. É posible deshabilitarlas directamente no navegador. En cada navegador a operativa é diferente. Na axuda do navegador atopase información relacionada co uso das cookies.

Pode ampliar información consultando en política de cookies

Rexistro de Actividades de Tratamento de Datos Persoais

Data de actualización: 13/09/2022