Publicacións

A través do Centro de Publicacións, a Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa​ programa e coordina anualmente un importante número de monografías e revistas relacionadas cos seus ámbitos de actuación. Coa fin​alidade de favorecer a súa divulgación, a maioria das publicacións editanse en formato electrónico e moitas delas ofrecense en acceso aberto.