Indicadors i Informes Macroeconòmics

​​ 

La Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmica té com a principal és funcions: l'anàlisi i previsió de la conjuntura i les tendències de l'economia espanyola, amb especial atenció als seus desequilibris i reptes macroeconòmics; l'anàlisi, simulació i avaluació de l'impacte de mesures de polítiques públiques; la realització d'operacions estadístiques assignades pel Pla Estadístic Nacional; la interlocució amb altres organismes i la representació d'Espanya en relació amb les funcions esmentades. Els continguts elaborats en el desenvolupament d'aquestes funcions es recullen en aquesta part del portal del Ministeri.​