Indicadores e Informes Macroeconómicos

​​ 

As principais funcións da Dirección Xeral de Análise Macroeconómica son: análise e previsión da situación e tendencias da economía española, con especial atención aos seus desequilibrios e retos macroeconómicos; a análise, simulación e avaliación do impacto das medidas de política pública; a realización de operacións estatísticas asignadas polo Plan Estadístico Nacional; o diálogo con outras organizacións e a representación de España en relación coas citadas funcións. Os contidos elaborados no desenvolvemento destas funcións recóllense nesta parte do portal da Consellería.​​​