​​​​​​​​​​​​​​Unitat de mercat

La Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, permet interposar reclamacions i informar sobre obstacles i barreres a la unitat de mercat per actuacions de les administracions públiques.

La llei estableix principis i normes bàsiques que garanteixen la unitat de mercat i la millora de la regulació per crear l'entorn més favorable a la competència ia la inversió.

Les sentències del Tribunal Constitucional 79/2017 del 22 de juny, 11 0/2017 del 5 d'octubre i 111/2017 del 5 d'octubre, van declarar nuls diversos articles de la norma. La Llei 20/2013, del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat va ser modificada a través de la Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses amb l'objectiu d'aprofundir, entre altres qüestions. en la cooperació i la confiança mútua entre les diferents administracions públiques i reforçar els mecanismes de protecció d'operadors.​

  Veure casos resolts
   ​   ​Veure totes las notícies