​​​​​​​​​​​​​​​​​​Unidade de mercado​

A Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado permite interpoñer reclamacións e informar sobre os obstáculos e barreiras para a unidade do mercado de actuación dos poderes públicos.

A lei establece principios e normas básicas que garantan a unidade do mercado e a mellora da regulación, para crear o ambiente máis favorable á competencia e ao investimento.

As Sentenzas do Tribunal Constitucional 79/2017, do 22 de xuño, 110/2017, do 5 de outubro, e 111/2017, do 5 de outubro, declararon a nulidade de varios artigos da norma. A Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado, foi modificada pola Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas co obxectivo, entre outras cuestións, de afondar na cooperación e na confianza mutua entre as distintas Administracións públicas e reforzar os mecanismos de protección dos operadores.​

  Vexa casos reso​ltos

       ​Vexa todas as novidades