​​​​​​​​​​​​​​​​​​Unidade de mercado​

A Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantía de unidade de mercado permite interpoñer reclamacións e informar sobre os obstáculos e barreiras para a unidade do mercado de actuación dos poderes públicos.

A lei establece os principios e regras básicas que garantan a unidade do mercado a través dunha mellor regulación, para crear o máis favorable á competencia e á inversión. Para este fin,se reforza a cooperación e a colaboración entre o Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, creando o Consello para a Unidade de Mercado, para supervisar a aplicación da lei.

A Sentenzas do Tribunal Constitucional 79/2017 do 22 de xunio, de 110/2017 de 5 de outubro e 111/2017 do 5 de outubro, entre outras decisións, declararon as letras do artigo 6, 19, 20, 21.2.c. (b), (c) e (e) do segundo parágrafo do artigo 18, así como a décima disposición adicional.

   Ver casos resueltos